{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Invertera bråk

När man inverterar ett bråk innebär det att man byter platstäljare och nämnare. Man kan även invertera heltal. Eftersom alla heltal, aa, kan skrivas som a1\frac{a}{1}, får man 1a\frac{1}{a} när man inverterar.

Bråk Inverterat bråk
25 \dfrac{2}{5} 52\dfrac{5}{2}
57 \dfrac{5}{7} 75\dfrac{7}{5}
71 \dfrac{7}{1} 17\dfrac{1}{7}