Teori

Cirkelsgement

Om en korda eller sekant delar en cirkel i två delar kallas delarna cirkelsegment.

Cirkelsegment wordlist 1.svg