{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Blandad form

Ett bråk är skrivet på blandad form om det är uppdelat i en heltalsdel och en bråkdel där täljaren är mindre än nämnaren. Ett exempel är 2342\frac 3 4, vilket utläses "två hela och tre fjärdedelar". Detta skulle alltså lika gärna kunna skrivas som 2+342+\frac 3 4.