Fördjupning

Binom

Ett binom är ett polynom med endast två termer, t.ex. 4x27ochx+8. 4x^2-7 \quad \text{och} \quad x+8.