{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Approximation

En approximation är en uppskattning av något, t.ex. värdet av ett tal. Det betyder att något inte är exakt, men oftast tillräckligt nära. Exempelvis är 3.143.14 en approximation av π.\pi. Det måste dock inte röra sig om tal – ett annat exempel är jordens form, som nästan är rund, och därför approximeras med ett klot.