Regel

Variationsbredd

Ett sätt att mäta spridningen i ett statistiskt material är att beräkna skillnaden mellan det största och minsta värdet. Detta mått kallas variationsbredd. Det beräknas genom att subtrahera det minsta värdet från det största.

Variationsbredd=Sto¨rsta va¨rdeMinsta va¨rde\text{Variationsbredd}=\text{Största värde}-\text{Minsta värde}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}