Regel

Sinusvärdet för en vinkel som ökat med 9090^\circ

Ett cosinusvärde kan omvandlas till ett sinusvärde.

cos(v)=sin(v+90)\cos(v)=\sin(v+90^\circ)

För att visa detta kan additionsformeln för sinus användas på högerledet.
sin(v+90)\sin\left(v+90^\circ\right)
sin(v)cos(90)+cos(v)sin(90)\sin(v)\cos(90^\circ)+\cos(v)\sin(90^\circ)
sin(v)0+cos(v)1\sin(v)\cdot0+\cos(v)\cdot 1
cos(v)\cos(v)
Alltså är cos(v)=sin(v+90).\cos(v) = \sin\left(v+90^\circ\right).
Q.E.D.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}