Regel

Addition och subtraktion med negativa tal

Regeln när man adderar och subtraherar negativa tal är att om två lika tecken står bredvid varandra, t.ex. 5(-3)5-(\text{-} 3), ger det plus och när två olika tecken står bredvid varandra, t.ex. 5+(-3)5+(\text{-} 3), ger det minus.

Regel

a+(-b)=aba+(\text{-}b)=a-b

Om ett negativt tal adderas kan man skriva det som en subtraktion. Om man utgår ifrån uttrycket23 2-3 kan man skriva om det så att man får 2+(-3).2+(\text{-}3). Vad händer om man lägger till 0?0? Ingenting, då 00 inte förändrar värdet. Men 00 kan i sin tur skrivas som ett tal minus ett lika stort tal. Genom att använda detta kan man skriva om uttrycket

232-3
Add 0
2+032+0-3
2+(-3)(-3)32+(\text{-}3)-(\text{-}3)-3
2+(-3)3(-3)2+(\text{-}3)-3-(\text{-}3)

Differensen av två lika stora tal är 00 och detta gäller oavsett tal. I uttrycket 3(-3)-3-(\text{-}3) beräknas differensen mellan två lika stora tal, dvs. -3{\color{#FF0000}{\text{-} 3}} så det måste vara 0:

2+(-3)3(-3)0=2+(-3) 2+(\text{-}3) \, \underbrace{{\color{#FF0000}{- \, 3}}-({\color{#FF0000}{\text{-}3}})}_{0}=2+(\text{-}3)

Regel

a(-b)=a+ba-(\text{-}b)=a+b

Om ett negativt tal subtraheras kan man skriva om det som en addition. Titta på uttrycket 2(-3). 2-(\text{-}3). Om man lägger till 00 ändras inte värdet. Men 00 kan skrivas som ett tal minus ett lika stort tal. Detta kan användas för att skriva om uttrycket.

2(-3)2-(\text{-}3)
2+33(-3)2+{\color{#0000FF}{3}}-{\color{#0000FF}{3}}-(\text{-}3)

Differensen av två lika stora tal är 00 och detta gäller oavsett tal. I uttrycket 3(-3)-3-(\text{-}3) beräknas differensen mellan två lika stora tal, dvs. -3{\color{#FF0000}{\text{-}3}} så det måste vara 0:

2+33(-3)0=2+3 2+3 \, \underbrace{{\color{#FF0000}{- \, 3}}-({\color{#FF0000}{\text{-}3}})}_{0}=2+3

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}