Subtrahera bråk med olika nämnare

Subtrahera 411\frac{4}{11} från bråket 23\frac{2}{3}.

Eftersom bråken har olika nämnare måste vi skriva om dem så att de står på samma. Vi förlänger det ena med 33 och det andra med 1111 så att båda får nämnaren 3333.

23411\dfrac{2}{3}-\dfrac{4}{11}
Förläng 23\dfrac{2}{3} med 1111
211311411\dfrac{2\cdot11}{3\cdot11}-\dfrac{4}{11}
Förläng 411\dfrac{4}{11} med 33
21131143113\dfrac{2\cdot11}{3\cdot11}-\dfrac{4\cdot3}{11\cdot3}
22331233\dfrac{22}{33}-\dfrac{12}{33}
1033\dfrac{10}{33}

Differensen mellan bråken är alltså 1033\frac{10}{33}.


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}