Uppgift

Vi ska bestämma längden av sidan xx i var och en av trianglarna. Vilken av de trigonometriska funktionerna tangens, sinus eller cosinus måste vi använda i den gröna, röda respektive blå triangeln för att göra detta?

Skill tansincos 12.svg
Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}