Uppgift

Bestäm det maximala värdet på målfunktionen m=5x+11ym=5x+11y då följande bivillkor gäller. {yx1y+0.5x7x0y0 \begin{cases}y-x\leq1 \\ y+0.5x\leq7 \\ x\geq0 \\ y\geq0 \end{cases}

Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}