Uppgift

Lös ekvationssystemet med additionsmetoden.

{4x+y=63x2y=-1\begin{cases}4x + y = 6 \\ 3x - 2y = \text{-} 1 \end{cases}


Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}