Uppgift

Bestäm extrempunkterna till funktionen f(x)=-0.4x4+2x3+3f(x)=\text{-}0.4x^4+2x^3+3 med hjälp av dess första- och andraderivata.

Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}