Uppgift

Vid förra valet fick ett parti 17.4%17.4\,\% av rösterna. Inför nästa val görs det en undersökning där partiet får 19.8%19.8\,\% av rösterna. Undersökning gjordes med ett 95-procentigt konfidensintervall och med en felmarginal på 2.52.5 procentenheter. Förklara vad detta innebär och avgör om ökningen är statistiskt säkerställd.

Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}