Digitala verktyg

Arcustangens, arcussinus och arcuscosinus på räknare

Eftersom beräkningar med de trigonometriska arcusfunktionerna ger vinklar som resultat är det bra att kontrollera om räknaren är inställd på radianer eller grader. För att beräkna en vinkel med arctan trycker man på knappen TAN-1^{\text{-}1} (2nd + TAN). Första parentesen skrivs ut automatiskt och efter den skriver man tangensvärdet som man vill räkna ut vinkeln för.

TI-beräkning som visar arcustangens

Knapparna SIN-1^{\text{-}1} (2nd + SIN) och COS-1^{\text{-}1} (2nd + COS) fungerar på motsvarande sätt för arcsin och arccos.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}