Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.

Begrepp

Skalfördelar

Skalfördelar eller stordriftsfördelar är ett begrepp som beskriver hur ett företags marginalkostnad minskar ju fler varor som produceras. Antag att ett företag hyr en maskin för 100000100\,000 kr i månaden som tillverkar tandborstar. Om de tillverkar 50005000 tandborstar blir styckpriset för dem 1000005000=20kr per tandborste, \dfrac{100\,000}{5000} = 20 \, \text{kr per tandborste,} givet att det inte finns några andra kostnader. Om de ökar produktionen till 5000050\,000 tandborstar blir priset istället 10000050000=2kr per tandborste. \dfrac{100\,000}{50\,000} = 2 \, \text{kr per tandborste.} Priset per tandborste sjunker alltså med antalet tillverkade tandborstar på grund av skalfördelar.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}