Begrepp

Likformig sannolikhetsfördelning

Om en sannolikhetsfördelning är likformig är alla utfall lika sannolika. Två fördelningar som ofta beskrivs som likformiga är numret som fås vid en lottdragning och vilken tid på dygnet en person är född. För en lottdragning med 3030 nummer kan sannolikheten beskrivas av P(x)=130 P(x) = \dfrac{1}{30} där xx är en händelse i utfallsrummet {1,2,,30}.\{1,2,\ldots,30\}. Summan av alla möjliga sannolikheter är 11 eftersom sannolikheten för att ett utfall ligger i utfallsrummet är 11. Om man anger födelsetid i xx antal timmar efter midnatt fås den kontinuerliga täthetsfunktionen f(x)={124,0x<240,annars. f(x) = \begin{cases}\dfrac{1}{24}, & 0 \leq x < 24 \\ 0, & \text{annars.}\end{cases}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}