Begrepp

Överslagsräkning

Vissa beräkningar är svåra att utföra i huvudet. Då kan man man avrunda talen man räknar med. Svaret blir mindre exakt, men beräkningen blir lättare. Multiplikationen 195205195\cdot205 är inte helt enkel att utföra utan räknare. Istället kan man avrunda båda tal till 200200 och då får man 200200=40000, 200\cdot200=40\,000, vilket är lättare att räkna ut. Man säger därför att 195205195\cdot205 är ungefär lika med 4000040\,000 och man har då gjort en överslagsräkning.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}