Expandera meny menu_open Minimera Gå till startsidan home Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu
{{ courseTrack.displayTitle }} {{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Exponentiell polär form

1700-1700\text{-}talet upptäckte matematikern Leonhard Euler ett samband mellan komplexa tal och talet ee. Han visade att om man sätter en imaginär exponent, iv,iv,ee kan man med hjälp av trigonometriska funktioner skriva potensen på följande sätt.

eiv=cos(v)+isin(v)e^{iv} = \cos(v) + i\sin(v)

Detta samband kallas Eulers formel. Jämför man högerledet med ett komplext tal på trigonometrisk form, r(cos(v)+isin(v)),r\left(\cos\left(v\right)+i\sin\left(v\right)\right), ser man att det enda som skiljer dem åt är absolutbeloppet r.r. Genom att multiplicera båda led i Eulers formel med rr får man ett nytt sätt att representera de komplexa talen.

reiv=r(cos(v)+isin(v))re^{iv} = r \left( \cos(v) + i\sin(v) \right)

Detta kompakta sätt att skriva ett komplext tal, z=reiv,z=re^{iv}, kallas exponentiell form och är en typ av polär form eftersom den använder de polära koordinaterna rr och v.v.
Uppgift

Skriv följande tal på exponentiell form. z=73(cos(3π5)+isin(3π5)) z = 73\left( \cos\left( \dfrac{3\pi}{5} \right) + i\sin\left( \dfrac{3\pi}{5} \right) \right) w=5i w = 5i

Lösning

För att skriva ett tal på exponentiell form behöver man de polära koordinaterna rr och v,v, dvs. absolutbeloppet och argumentet. Det första talet, z,z, är skrivet på trigonometrisk polär form, och då går det att läsa av dessa värden direkt. Absolutbeloppet är 7373 och argumentet är 3π5,\frac{3\pi}{5}, vilket vi sätter in i reiv.re^{iv}. Vi får då z=73ei3π5. z = 73e^{i\frac{3\pi}{5}}. För det andra talet, w=5i,w = 5i, kan vi inte läsa av rr och vv direkt i uttrycket, men om vi markerar ww i det komplexa talplanet kan man göra en grafisk avläsning. Det går även att använda mer generella metoder men i det här fallet är den grafiska metoden enklare.

Absolutbeloppet är avståndet mellan origo och punkten, så r=5.r=5. Vi ser också att det bildas en rät vinkel mot den positiva xx-axeln vilket ger argumentet v=π2.v = \frac{\pi}{2}. Vi sätter in rr och vv i reivre^{iv} för att få talet på exponentiell form. w=5eiπ2 w = 5e^{i\frac{\pi}{2}}

info Visa lösning Visa lösning
Regel

Räkna på exponentiell form

Man multiplicerar och dividerar tal på exponentiell form med samma räkneregler som vid multiplikation och division av tal på trigonometrisk form. Det är dock lättare att motivera reglerna när talen är skrivna på exponentiell form eftersom man då kan utnyttja att de är potenser och använda potenslagarna.

Regel

Multiplikation

Man multiplicerar de komplexa talen r1eiv1r_1e^{iv_1} och r2eiv2,r_2e^{iv_2}, där r1r_1 och r2r_2 är absolutbelopp och v1v_1 och v2v_2 är argument, genom att addera exponenterna och multiplicera koefficienterna. r1eiv1r2eiv2=r1r2eiv1+iv2=r1r2ei(v1+v2) r_1e^{iv_1}\cdot r_2e^{iv_2}=r_1r_2e^{iv_1+iv_2}=r_1r_2e^{i(v_1+v_2)} Det som står framför ee är absolutbeloppet: r1r2.r_1r_2. Argumentet är det som multipliceras med i,i, dvs. v1+v2.v_1+v_2. Man kan alltså se att absolutbeloppen multipliceras och argumenten adderas.

Regel

Division

Vid division av r1eiv1r_1e^{iv_1} och r2eiv2r_2e^{iv_2} subtraherar man exponenterna och dividerar koefficienterna. r1eiv1r2eiv2=r1r2eiv1iv2=r1r2ei(v1v2) \dfrac{r_1e^{iv_1}}{r_2e^{iv_2}}=\dfrac{r_1}{r_2}\cdot e^{iv_1-iv_2}=\dfrac{r_1}{r_2}\cdot e^{i(v_1-v_2)}

Absolutbeloppet är även nu det som står framför e,e, dvs. r1r2,\frac{r_1}{r_2}, och argumentet är det som multiplicerats med i,i, alltså v1v2.v_1-v_2. Absolutbeloppen divideras alltså och argumenten subtraheras.
Uppgift

Beräkna z1z2z3\dfrac{z_1\cdot z_2}{z_3} för följande komplexa tal. z1=3eiπz2=6ei2π/3z3=9eiπ/3\begin{aligned} &z_1=3e^{i\pi} \\ &z_2=6e^{i2\pi/3} \\ &z_3=9e^{i\pi/3} \end{aligned}

Lösning
Vi börjar med att bestämma täljaren. Det är multiplikation så absolutbeloppen multipliceras och argumenten adderas.
z1z2z_1\cdot z_2
3eiπ6ei2π/33e^{i\pi} \cdot 6e^{i2\pi/3}
36ei(π+2π/3)3\cdot 6e^{i(\pi+2\pi/3)}
18ei(π+2π/3)18e^{i(\pi+2\pi/3)}
18ei(3π/3+2π/3)18e^{i(3\pi/3+2\pi/3)}
18ei5π/318e^{i5\pi/3}
Nu dividerar vi täljaren med z3z_3 genom att dividera absolutbeloppen och subtrahera argumenten.
z1z2z3\dfrac{z_1\cdot z_2}{z_3}
18ei5π/39eiπ/3\dfrac{18e^{i5\pi/3}}{9e^{i\pi/3}}
189ei(5π/3π/3)\dfrac{18}{9}\cdot e^{i(5\pi/3-\pi/3)}
2ei(5π/3π/3)2e^{i(5\pi/3-\pi/3)}
2ei4π/32e^{i4\pi/3}
Resultatet av beräkningen blir alltså 2ei4π/3.2e^{i4\pi/3}.
info Visa lösning Visa lösning
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward