Digitala verktyg - Casio-räknare

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Digitala verktyg

Introduktion till grafräknare

En grafräknare skiljer sig från en vanlig miniräknare bl.a. genom att man kan rita grafer till funktioner på dem och att de har en display där man kan se flera rader med beräkningar, inklusive resultatet av dessa. Det finns flera olika modeller av grafräknare, där TI-82 STATS, TI-84 Plus och Casio fx-7400GII är några av de vanligaste.

Casio fx-7400GII.svg

Här visas nu hur man kommer igång med grafräknaren.

Digitala verktyg

Starta/stäng av räknaren

För att starta grafräknaren trycker man på knappen AC/ON. När man stänger av den måste man först trycka på SHIFT, och därefter AC/ON. Kommandot som då används är OFF, som står strax ovanför AC/ON-knappen.

Digitala verktyg

Huvudmenyn

När man startar räknaren första gången eller när man trycker på knappen MENU visas huvudmenyn.

Med piltangenterna kan man flytta markören mellan de olika alternativen och sedan välja något med knappen EXE. Det går också att trycka på den siffra som står bredvid alternativet man vill välja. Det är främst det första alternativet, RUN, som används, där man kan skriva in uttryck och göra beräkningar.

Digitala verktyg

Funktionsmenyer

I vissa fall visas en meny längst ner på skärmen med upp till sex alternativ.

Funktionsmeny på casio-räknare
För att välja något av dessa menyalternativ trycker man på den funktionsknapp (F1, F2, F3, osv.) som sitter under alternativet. I vissa fall finns det fler än sex alternativ i menyn och då blir det sjätte en pil som gör att det visas fler alternativ om man väljer den. Vita alternativ är oftast kommandon som kan köras medan svarta alternativ leder till undermenyer. För att komma tillbaka till en tidigare meny eller stänga menyn helt trycker man på EXIT.

Uppgifter

Nivå 1
1.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Utför följande beräkningar på räknaren.

a

156287532+954823579156\,287\,532 + 954\,823\,579

b

108211140910\,821 \cdot 11\,409

c

53945580598\dfrac{53\,945\,580}{598}

1.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Utför följande beräkningar på räknaren och avrunda till två decimaler.

a

3.141592.718283.14159 - 2.71828

b

23.349894.732823.3498 \cdot 94.7328

c

38.33313.125\dfrac{38.333}{13.125}

1.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Skriver man in följande uttryck på räknaren och trycker på EXE får man ett felmeddelande. Varför?


a
b
1.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Hur beräknar man följande uttryck på räknaren?

a

3+72\dfrac{3+7}{2}

b

1+2+31+2\dfrac{1+2+3}{1 + 2}

1.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Figuren visare en räknare där ett uttryck har skrivits in och där markören (vågrätt streck) för tillfället står på 99:an.

Uttryck med markör på räknare

Om det ser ut så här på räknaren, vad händer om man trycker på följande knappar?

a

EXE

b

33

c

DEL

d

AC/ON

1.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Dante har slagit in följande uträkningar på sin räknare.

Uträkning med Ans på räknare

Vilket resultat får han när han trycker på EXE?

1.7
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Använd din räknare för att hitta den åttonde decimalen i π.\pi.

1.8
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Moa ska räkna ut volymen för 2020 sfärer med olika radier. Hon skriver in formeln för en sfär med radien 77 cm på sin räknare.

Beräkning av en sfärs volym på en Casio räknare

Moa tycker det känns som onödigt mycket arbete att skriva in allt det där för alla de 1919 radier som finns kvar. Finns det något enklare sätt för henne att göra resten av uträkningarna?

Nivå 2
2.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Skriv följande uträkningar på räknaren.

Uträkning med ANS på räknare

Tryck sedan på EXE några gånger. Vad händer och varför?

Test
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}