Bråk

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Begrepp

Bråk

Bråk är uttryck skrivna på formen ab\frac{a}{b}, alltså på samma sätt som en division. De används ofta för att beskriva andelar av en helhet, t.ex. "en fjärdedel" eller "tre halvor."

13 \dfrac{1}{3} == En tredjedel
25 \dfrac{2}{5} == Två femtedelar
57 \dfrac{5}{7} == Fem sjundedelar
72 \dfrac{7}{2} == Sju halvor

Talet ovanför bråkstrecket kallas täljare och talet nedanför kallas nämnare. Nämnaren anger antalet delar som utgör en hel och täljaren anger hur många sådana delar man har.

Nämnaren kan aldrig vara 00 eftersom det är förbjudet att dividera med 00, oavsett vad täljaren är.
Uppgift

Förläng 34\dfrac{3}{4} med 3.

Visa lösning Visa lösning
Uppgift

Fökorta 864\dfrac{8}{64} så långt som möjligt.

Visa lösning Visa lösning
Begrepp

Gemensam nämnare

Om man har två eller flera bråk med olika nämnare kan man, genom att förlänga eller förkorta, se till att bråkens nämnare blir likadana. Man säger att de har fått gemensam nämnare. Detta är viktigt t.ex. när man adderar och subtraherar bråk. Som exempel kan bråken 13\frac{1}{3} och 12\frac{1}{2} skrivas om med nämnaren 66 genom att man förlänger det första bråket med 22 och det andra med 3.3. 1232=26och1323=36 \dfrac{1\cdot2}{3\cdot2}=\dfrac{2}{6}\qquad\text{och}\qquad\dfrac{1\cdot3}{2\cdot3}=\dfrac{3}{6}

Notera att bråken förlängdes med varandras nämnare. Det är en metod som alltid fungerar för att hitta en gemensam nämnare. Bråken 13\frac{1}{3} och 12\frac{1}{2} har även andra gemensamma nämnare. Dessa kan hittas genom att man fortsätter förlänga bråken med tal som gör att nämnarna blir lika. Den minsta av de gemensamma nämnarna brukar kallas för minsta gemensamma nämnare (MGN).
Uppgift

Hitta en gemensam nämnare till bråken 12,23och34. \dfrac{1}{2}, \quad \dfrac{2}{3} \quad \text{och} \quad \dfrac{3}{4}.

Visa lösning Visa lösning


Uppgifter

Nivå 1
1.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Förläng följande bråk med 4.4.

a

32\dfrac{3}{2}

b

58\dfrac{5}{8}

1.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Förkorta följande bråk med 3.3.

a

69\dfrac{6}{9}

b

2115\dfrac{21}{15}

1.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Förläng bråket 56\dfrac 5 6 så att:

a
Täljaren blir 30.30.
b
Nämnaren blir 30.30.
c
Hur långt kan ett bråk förlängas?
1.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Para ihop påståendena med rätt bråk. Brket r lika med a˚a¨0.5Tljaren r lika med a¨a¨7Nmnaren r lika med a¨a¨7Brket r lika med a˚a¨2   4751010574\begin{aligned} &\text{Bråket är lika med }0.5\\[0.2em] &\text{Täljaren är lika med }7\\[0.2em] &\text{Nämnaren är lika med }7\\[0.2em] &\text{Bråket är lika med }2\\[0.8em] &\ \ \ \dfrac{4}{7}\quad\dfrac{5}{10}\quad\dfrac{10}{5}\quad\dfrac{7}{4} \end{aligned}

1.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Står bråken på enklaste form? Motivera.

a

57\dfrac{5}{7}

b

128\dfrac{12}{8}

1.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Hitta en gemensam nämnare till följande bråk.

a

37\dfrac{3}{7} och 63\dfrac{6}{3}

b

25,\dfrac{2}{5}, 64\dfrac{6}{4} och 92\dfrac{9}{2}

1.7
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

På ett naturbruksgymnasium finns totalt 6060 djur som eleverna lär sig ta hand om. 14\frac{1}{4} av djuren är får, 14\frac{1}{4} är hästar och 24\frac{2}{4} är kor. Hur många får, hästar respektive kor finns det?

Nivå 2
2.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Hur stor andel av nedanstående figur är färgad?

Exercise429 1.svg

Ange andelen som ett bråk på sin enklaste form.

2.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Vilket av följande bråk är störst? Motivera ditt svar utan att använda räknare. 713eller1526 \dfrac{7}{13} \quad \text{eller} \quad \dfrac{15}{26}

2.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Ange ett bråk som ligger mellan decimaltalen 0.350.35 och 0.39.0.39. Skriv bråket på sin enklaste form.

2.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Vilket bråk är störst av 910\dfrac{9}{10} och 1011\dfrac{10}{11}?

2.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Skriv ett heltal i rutan så att bråket får ett värde mellan 22 och 3.3. 208 \dfrac{\fbox{\phantom{20}}}{8}

Nationella provet VT02 MaA
Nivå 3
3.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Maria och Tina har åkt till New York och ska shoppa på Fifth avenue. Båda har med sig exakt lika mycket fickpengar. När shoppingrundan är slut har Maria spenderat 54 $54\ \$ och Tina har spenderat 9 $9\ \$ . De räknar ut att Marias fickpengar i slutet av dagen är tre sjundedelar av Tinas. Hur mycket fickpengar har Tina kvar i slutet av dagen?

3.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Går det att förkorta nedanstående bråk? Anta att variablernas värden är heltal och skilda från varandra.


a

x(c+d)c+d\dfrac{x(c+d)}{c+d}

b

3z+5y5y+3z\dfrac{3z+5-y}{5-y+3z}

c

3abb+2abb5ac\dfrac{3 \cdot a \cdot b \cdot b + 2 \cdot a\cdot b\cdot b}{5ac}

3.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Ett företag har fått i uppdrag av en kommun att anlägga en ny park. Den ska vara kvadratisk och första översiktsbilden de får av kommunen ser ut på följande sätt.

Hur stor andel av parken kommer sandlådan utgöra?

Test
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}