Algebraiska uttryck

{{ 'ml-heading-theory' | message }}


Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Längd:

Begrepp

Variabel

Ibland är en eller flera delar av ett uttryck okända, antingen för att man inte vet vilket tal som ska stå där eller för att det går att sätta in vilket tal som helst. För att beskriva sådana tal använder man variabler, som representerar obekanta eller godtyckliga tal. Variabler brukar representeras av bokstäver och symboler, och det vanligaste variabelnamnet är x.x.
Begrepp

Algebraiskt uttryck

Om ett uttryck innehåller minst en variabel kallas det ett algebraiskt uttryck. Exempelvis är 2x+32x + 3 ett algebraiskt uttryck då det innehåller variabeln xx. Eftersom xx kan anta olika värden kan även uttrycket det. Står t.ex. xx för talet 5 kommer uttrycket ha värdet 13, och står xx för -1\text{-} 1 får uttrycket värdet 1.

Algebraiskt uttryck1.svg
Tal som står framför variabler kallas koefficienter och anger hur många av variabeln det finns. Eftersom termer som inte innehåller några variabler bara kan anta ett värde kallas de konstanter. Ett uttryck som bara består av konstanter är ett numeriskt uttryck.
Uppgift

Beräkna värdet av 3x2+5x93x^2+5x-9 när x=-1.x=\text{-}1.

Lösning
Genom att sätta in x=-1x=\text{-}1 i uttrycket kan vi beräkna dess värde.
3x2+5x93x^2+5x-9
3(-1)2+5(-1)93({\color{#0000FF}{\text{-} 1}})^2+5({\color{#0000FF}{\text{-} 1}})-9
31+5(-1)93\cdot 1+5(\text{-} 1)-9
3593-5-9
-11\text{-} 11
När x=-1x=\text{-} 1 blir uttryckets värde -11\text{-} 11.
Visa lösning Visa lösning
Regel

Förenkla termer av samma slag

När man förenklar algebraiska uttryck går det bara att slå ihop termer av samma slag, vilket innebär termer som innehåller samma variabler. I uttrycket 2x2+2xx22+x+5 2x^2+2x-x^2-2+x+5 finns det tre sorters termer: två x2x^2-termer, två xx-termer och två konstanttermer. Nedan har dessa olika sorters termer markerats, inklusive tecknet som står framför dem.

Forenkla algebraiskt uttryck1.svg

När man förenklar uttryck av samma slag adderas koefficienterna framför variablerna. Har man två xx och lägger till ytterligare ett xx har man ju tre xx, alltså 2x+x=3x2x + x = 3x. Förenklat blir då uttrycket ovan

x2+3x+3. x^2 + 3x + 3.
Uppgift

Förenkla 3x2+x+8+53x3x^2+x+8+5-3x så långt som möjligt.

Lösning

När vi förenklar algebraiska uttryck lägger vi ihop lika termer för sig. Uttrycket innehåller tre typer av termer.

  • x2x^2-termer: 3x23x^2
  • xx-termer: xx och -3x\text{-}3x
  • konstanter: 88 och 55

Det finns bara en x2x^2-term så den kan inte förenklas. Vi har däremot två xx-termer och två konstanter och dessa läggs ihop var för sig. Innan vi förenklar omarrangerar vi uttrycket så att termer av samma slag står bredvid varandra. Detta är inte nödvändigt för att genomföra förenklingen men gör det lättare att se vilka termer som hör ihop.

3x2+x+8+53x3x^2+x+8+5-3x
3x2+x3x+8+53x^2+x-3x+8+5
3x22x+133x^2-2x+13

Uttrycket förenklas till 3x22x+13.3x^2-2x+13.

Visa lösning Visa lösning

Uppgifter

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan
Test
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}