{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Volym av ett klot

Ett klots volym beräknas med formeln där rr är klotets radie.

Rules Volym klot1.svg

Det är inte uppenbart varför formeln ser ut som den gör. Det finns ett bevis men det är rätt krångligt.