{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Volym av en pyramid

En pyramids volym beräknas genom att multiplicera basytans area med höjden och dela produkten med 33. V=Bh3. V=\dfrac{Bh}3. Hur basytans area beräknas beror på vilken form den har. I figuren nedan är det en kvadrat, men det skulle lika gärna kunna vara en triangel eller någon annan typ av månghörning.

Volym pyramid1.svg