Teori

Vinkelsumma

En vinkelsumma är det man får när vinklar adderas med varandra. Begreppet dyker ofta upp i samband med polygoner, då vinkelsumman för en polygon med ett visst antal hörn är konstant: Trianglar har 180180^\circ, fyrhörningar har 360360^\circ, osv. Vinkelsumman ökar därefter med 180180^\circ för varje hörn som läggs till.