Det här är en översatt version av sidan Vinkelräta linjer *Rules*. Översättningen är till 80% färdig och uppdaterad.


Vinkelräta linjer

Två räta linjer som bildar vinkeln 9090^\circ i sin skärningspunkt är vinkelräta mot varandra.

If two lines are perpendicular, the product of their gradients, m1m_1 and m2,m_2, is equal to -1.\text{-} 1.

m1m2=-1m_1\cdot m_2=\text{-} 1

You can examine whether lines are perpendicular by multiplying their mmvalues. If the product becomes -1\text{-}1, they are said to be perpendicular.