Vektor

En vektor beskriver en storhet, alltså något som kan mätas, och har både en storlek och en riktning. Storheter som beskrivs med vektorer är t.ex. hastighet, acceleration och kraft. Den vanligaste notationen för vektorer är att sätta en en pil eller ett streck över bokstaven, exempelvis vellerv¯. \vec{v} \quad \text{eller} \quad \bar{v}. I koordinatsystem brukar en vektor representeras av en pil, där pilens längd anger vektorns storlek och pilhuvudet visar riktningen. Drar man en vektor mellan två namngivna punkter, t.ex. startpunkten A och slutpunkten B, brukar man namnge den , och om den riktas åt andra hållet får den namnet

Vektorer skrivs antingen på koordinatform, där man anger vektorns längd i xx- och yy-led, eller i polär form, där man anger vektorns längd och en vinkel som beskriver riktningen.