Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Teori

Variationsbredd

Ett sätt att mäta spridningen i ett statistiskt material är att beräkna skillnaden mellan det största och minsta värdet. Detta mått kallas variationsbredd. Det beräknas genom att subtrahera det minsta värdet från det största.

Variationsbredd=Strsta vrdeo¨a¨Minsta vrdea¨\text{Variationsbredd}=\text{Största värde}-\text{Minsta värde}