Variationsbredd

Ett sätt att mäta spridningen i ett statistisk material är att beräkna skillnaden mellan det största och minsta värdet. Detta mått kallas variationsbredd. Det beräknas genom att subtrahera det minsta värdet från det största.

Variationsbredd=Största värdeMinsta värde\text{Variationsbredd}=\text{Största värde}-\text{Minsta värde}