{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Värdemängd

Värdemängden, Vf,V_f, är alla de yy-värden som kan skapas av en funktion ff, dvs. alla möjliga utvärden. Vissa funktioner, som y=2xy=2x, kan bilda vilket yy-värde som helst. Värdemängden är då alla y.y. Funktionen y=x2y = x^2 däremot kan inte ge några negativa yy-värden, eftersom kvadraten av ett tal alltid blir positiv. Värdemängden är då y0.y \geq 0.