{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Utvidgade distributiva lagen

Utvidgade distributiva lagen används när man multiplicerar ihop parenteser. Alla termer i ena parentesen multipliceras då med alla termer i den andra.

Utv distr lagen 1.svg

Lagen kan även tolkas geometriskt. I rektangeln är basen (5+2)(5+2) och höjden (3+2).(3+2). Den totala arean är lika stor oavsett om rektangeln är uppdelad eller ej.

Multiplicera paranteser

Återställ