Utfallsmatris

En utfallsmatris visualiserar slumpförsök i två steg om alla utfall är lika sannolika. Den är att föredra om antalet utfall är så många att det blir oöverskådligt i ett träddiagram. Ett vanligt användningsområde är utfallsrummet för två tärningskast. Siffrorna längs kanterna representerar de möjliga utfallen för första och andra kastet och varje ruta representerar ett utfall, så de möjliga utfallen är lika många som antalet rutor i matrisen, dvs. 66=36.6 \cdot 6 =36.

Utfallsmatris Wordlist 3.svg

Händelsen "få både tvåa och femma" består av två gynnsamma utfall: utfallet "första 2:a, andra 5:a" som är markerad med röd cirkel, och utfallet "första 5:a, andra 2:a" som markerats med grön cirkel. Sannolikheten för händelsen kan beräknas med sannolikhetsformeln, alltså genom att dividera antal gynnsamma utfall (2 st) med antal möjliga utfall (36 st).