{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Tvådimensionell

Tvådimensionella objekt kräver 22 koordinater för att ange en position. För t.ex. ett rektangulärt objekt räcker det inte med en sidledskoordinat (x)(x) som på en tallinje, utan även en höjdledskoordinat (y)(y) krävs för att ange en position på rektangeln.

Tvadimensionell1.svg