Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Teori

Trigonometri i enhetscirkeln

I enhetscirkeln kan man definiera en punkt, (x,y),(x,y), på kurvan med hjälp av de trigonometriska funktionerna sinus och cosinus. Utifrån dessa kan man även hitta ett samband för tangens.

Regel

x=cos(v)x=\cos(v)

Regel

y=sin(v)y=\sin(v)

Regel

yx=tan(v)\dfrac{y}{x}=\tan(v)