Trigonometri

Trigonometri handlar om sambanden mellan en triangels vinklar och sidlängder. Ordet är en sammanslagning av de grekiska orden "trigonon" och "métron" som betyder "tre vinklar" respektive "mått". I rätvinkliga trianglar kan man använda de trigonometriska funktionerna sinus, cosinus och tangens för att bestämma triangelns sidor givet en vinkel. För att bestämma en vinkel utifrån givna sidor används istället arcusfunktionerna.