Tredimensionell

När det krävs tre mätvärden för att placera en punkt exakt har vi ett tredimensionellt rum. Förutom höjd- och sidled måste man då specificera hur långt i djupled (z)(z) som en punkt ligger. Vi skulle t.ex. kunna placera punkten (3,5,4)(3,5,4) i ett rätblock.

Tredimensionell1.svg