Träddiagram

Ett träddiagram visualiserar ett slumpförsök som består av flera steg, t.ex. om man singlar slant upprepade gånger. Varje förgrening i trädet representerar ett kast och cirklarna anger de möjliga utfallen som kastet kan ge, krona (Kr) och klave (Kl). Ofta skriver man ut sannolikheter vid varje gren om de är kända.

Traddiagram KrKl one.svg

Varje väg genom trädet representerar en av de fyra händelser som kan ske om ett mynt singlas två gånger. Sannolikheten för t.ex. händelsen (Kr,Kr) får man genom att multiplicera sannolikheterna längs grenen.

Traddiagram KrKl two 4.svg

Vill man beräkna sannolikheten för att samma sida kommer upp båda gångerna, dvs. händelsen (Kr,Kr eller Kl,Kl) adderas sannolikheterna för varje gren.

Traddiagram 3.svg