{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Tangent

En tangent är en rät linje som precis nuddar en kurva vid en punkt. Man säger att linjen tangerar kurvan. Punkten detta sker vid kallas tangeringspunkt och i den är lutningen för tangenten och kurvan samma.

funktion med tangent

Tangenter kan även ritas ut på randen till geometriska objekt, där de kan ge upphov till användbara samband. En tangent till en cirkel skapar till exempel en rät vinkel med cirkelns radie.

y=x2y = x^2

y=2xy = 2^x

y=sin(x)y = \sin(x)

Cirkel