{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Tangent

En tangent är en rät linje som precis nuddar en kurva i en punkt. Man säger att linjen tangerar kurvan i en tangeringspunkt.

funktion med tangent

Tangentens lutning är samma som kurvans lutning i tangeringspunkten. Man kan därför använda tangenter för att illustrera en kurvas lutning i en viss punkt på grafen.

y=x2y = x^2

y=2xy = 2^x

y=sin(x)y = \sin(x)

Cirkel

Lägg märke till att en tangent till en cirkel skapar en rät vinkel med cirkelns radie.