Tallinje

En tallinje är ett sätt att representera de reella talen. Varje reellt tal finns representerat någonstans på den. Tallinjen är oändligt lång men man burkar rita valda delar av den som en graderad pil.

Tallinje med pi och tal