{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Talföljd

En talföljd är en ändlig eller oändlig följd av tal. Talen som utgör följden kallas för dess element. Ett exempel på en talföljd är 1,4,7,10,13, 1,\, 4, \, 7, \, 10, \, 13, \ldots där punkterna på slutet innebär att den fortsätter oändligt långt. Elementen benämns ofta a1,a_1, a2,a_2, a3a_3 osv. där den nedsänkta siffran kallas för index och anger vilken position i talföljden ett element har. I exemplet är a1=1,a2=4,a3=7, osv. a_1=1, \quad a_2=4, \quad a_3=7, \ \text{osv.} Flera element kan ha samma värde, även om det inte är fallet här. Två specifika typer av talföljder är aritmetiska talföljder och geometriska talföljder.