Talet 00

Talet 00 är det heltal som ligger på gränsen mellan de positiva och negativa talen, men räknas själv varken som positivt eller negativt. Det är dock jämnt.

Talet 0 ligger mellan de positiva och negativa talen på en tallinje