{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Talet 00

Talet 00 är det heltal som ligger på gränsen mellan de positiva och negativa talen, men räknas själv varken som positivt eller negativt. Det är dock jämnt.

Talet 0 ligger mellan de positiva och negativa talen på en tallinje