Teori

Talet 00

Talet 00 är det heltal som ligger på gränsen mellan de positiva och negativa talen, men räknas själv varken som positivt eller negativt. Det är dock jämnt.