Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Talet 00

Talet 00 är det heltal som ligger på gränsen mellan de positiva och negativa talen, men räknas själv varken som positivt eller negativt. Det är dock jämnt.