Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Symmetri

Symmetri är en egenskap hos en geometrisk figur. Den gör att man kan spegla, vrida och/eller förflytta den utan att utseendet förändras. Det finns olika sorters symmetri, men det man oftast menar är spegelsymmetri, där en figur kan delas in i två spegelbilder. Andra typer av symmetri är rotationssymmetri och translationssymmetri.