Supplementvinklar

Två vinklar utgör supplementvinklar om de summeras till 180180^\circ (Sidovinklar är alltså en sorts supplementvinklar). Skillnaden mot sidovinklar är att supplementvinklar inte behöver vara intilliggande. aa och bb i nedanstående parallellogram är supplementvinklar eftersom de summeras till 180.180^\circ.

Wordlist Supplementvinklar1.svg