Strikt olikhet

En strikt olikhet är en olikhet som innehåller tecknet <\lt eller >\gt, dvs. inte \leq eller \geq. Olikheten x3x\geq 3 säger att x är minst 3, medan x>3x > 3 säger att x är större än 3. Man kan förtydliga detta genom att säga "xx är strikt större än 3".