{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Stråle

En stråle är en linje som begränsats i ena änden. En stråle löper alltså oändligt långt i endast en riktning. De fungerar ungefär som solstrålar, eftersom dessa har en startpunkt i solen och färdas rakt framåt.

Wordlist Strale1.svg