{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Storhet

En storhet anger något som är mätbart, som sträcka eller temperatur. Storheter som mäts med endast ett värde (t.ex. vikt) kallas skalärer. Vissa storheter har även en riktning (t.ex. kraft eller hastighet), och sådana storheter kallas vektorer.