Startvärde

Ibland kallas en funktions skärningspunkt med yy-axeln för startvärde. Om xx-axeln beskriver tid är den 0 vid skärningspunkten och det är då ofta meningslöst att titta på den negativa delen av xx-axeln. Det är framförallt i exponentialfunktioner som man brukar prata om startvärde.