Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Startvärde

Ibland kallas en funktions skärningspunkt med yy-axeln för startvärde. Om xx-axeln t.ex. beskriver tid är den 00 vid skärningspunkten med yy-axeln och det är då ofta meningslöst att titta på den negativa delen av xx-axeln. Det är framförallt i exponentialfunktioner som man brukar prata om startvärde. I följande exponentialfunktion är startvärdet 11 eftersom grafen skär yy-axeln i (0,1)(0,1)