Standardgränsvärde

Gränsvärden som kan vara att känna till för att de är användbara brukar ibland kallas för standardgränsvärden. Dessa har ofta ett värde som är enkelt att räkna vidare med och ett exempel är gränsvärdet för funktionen y=ln(1+x)xy=\frac{\ln(1+x)}{x}xx går mot 0,0, som är lika med 11: limx0ln(1+x)x=1. \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}=1. Standardgränsvärden kan t.ex. användas för beräkningar av andra gränsvärden.