{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Slumpmässigt urval

För att resultaten från en stickprovsundersökning inte ska vara medvetet eller omedvetet vinklad är det viktigt att det urvalet sker slumpmässigt. Om det inte är slumpmässigt finns det en risk att vissa delar av populationen blir överrepresenterad, vilket kan ge ett skevt resultat. Det finns olika sätt att göra ett slumpmässigt urval, t.ex. obundet slumpmässigt urval och stratifierat urval.