{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Vilken talmängd tillhör talen?

Vilken talmängd beskriver talen -4,62,8,43 \text{-}4, \frac{6}{2}, 8, \frac{4}{3} och π\pi bäst?

Naturliga tal
Naturliga tal N\mathbb{N}, är heltal som inte är negativa så talet 8 ingår definitivt här. Men även 62\frac{6}{2} ingår eftersom man kan dela 6 med 2 och få heltalet 3.

Hela tal
Förutom de naturliga talen räknas de negativa talen in i talmängden hela tal Z\mathbb{Z}. Talet -4\text{-} 4 beskrivs alltså bäst som ett heltal.

Rationella tal
Rationella tal Q\mathbb{Q}, är alla tal som kan skrivas som bråk på formen ab\frac{a}{b} där aa och bb är heltal. Talet 43\frac{4}{3} ingår alltså i denna talmängd.

Reella tal
Irrationella tal har ett oändligt antal decimaler som inte kommer i någon särskild ordning och kan därmed inte skrivas på formen ab\frac{a}{b}. De irrationella talen ingår i talmängden reella tal R\mathbb{R}, och π\pi är ett sådant tal.

8 och 62\frac{6}{2} är alltså naturliga tal, -4\text{-} 4 är ett helt tal, 43\frac{4}{3} är ett rationellt tal och π\pi är ett reellt tal.

Visa mer