{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Vad är uttryckets värde?

Beräkna värdet för uttrycket 3x2+5x93x^2+5x-9 när x=-1,x=0ochx=2 x=\text{-}1, \quad x=0 \quad \text{och} \quad x=2

Genom att sätta in de olika värdena för xx kan vi beräkna uttryckets värde. Vi börjar med x=-1.x=\text{-} 1.

3x2+5x93x^2+5x-9
x=-1x={\color{#0000FF}{\text{-} 1}}
3(-1)2+5(-1)93({\color{#0000FF}{\text{-} 1}})^2+5({\color{#0000FF}{\text{-} 1}})-9
(-a)2=a2 (\text{-} a)^2=a^2
31+5(-1)93\cdot 1+5(\text{-} 1)-9
3593-5-9
-11\text{-} 11

När x=-1x=\text{-} 1 blev uttryckets värde -11\text{-} 11. Sätter vi in 00 och 22 istället för xx kan vi beräkna uttrycket för dessa värden.

xx\quad 3x2+5x93x^2+5x-9 ==
0{\color{#0000FF}{0}}\quad 302+5093\cdot {\color{#0000FF}{0}}^2+5\cdot {\color{#0000FF}{0}}-9 -9\text{-} 9
2{\color{#0000FF}{2}}\quad 322+5293 \cdot {\color{#0000FF}{2}}^2+5 \cdot {\color{#0000FF}{2}}-9 1313

Uttrycket beräknas alltså till -11\text{-} 11, -9\text{-} 9 och 1313 för de tre olika värdena på x.x.

Visa mer